Спряжение глагола לְהִתְכַּתֵּשׁ (lehit'katesh) на иврите

Flag לְהִתְכַּתֵּשׁ - מִתְכַּתֵּשׁ [ lehit'katesh - mit'katesh ]

Настоящее

Муж.

אני/אתה/הוא מִתְכַּתֵּשׁ
mit'katesh
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּתְּשִׁים
mit'kateshim

Жен.

אני/את/היא מִתְכַּתֶּשֶׁת
mit'kateshett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּתְּשׁוֹת
mit'kateshott

Прошедшее

hit'katash'ti

Муж.

hit'katash'ta
hit'katesh

Жен.

hit'kateshah
hit'katash'nu
hit'katash'tem
hit'kateshu
hit'katash'tenn
hit'kateshu

Будущее

et'katesh

Муж.

tit'katesh
yit'katesh

Жен.

tit'katesh
nit'katesh

Повелительное наклонение

Муж.

hit'katesh
hit'kateshu

Жен.

hit'kateshi
hit'kateshu