Спряжение глагола לְהִתְרַשֵּׁם (lehit'rashem) на иврите

Flag לְהִתְרַשֵּׁם - מִתְרַשֵּׁם [ lehit'rashem - mit'rashem ]

Настоящее

Муж.

אני/אתה/הוא מִתְרַשֵּׁם
mit'rashem
אנחנו/אתם/הן מִתְרַשְּׁמִים
mit'rashemim

Жен.

אני/את/היא מִתְרַשֶּׁמֶת
mit'rashemett
אנחנו/אתן/הן מִתְרַשְּׁמוֹת
mit'rashemott

Прошедшее

hit'rasham'ti

Муж.

hit'rasham'ta
hit'rashem

Жен.

hit'rasham'te
hit'rashemah
hit'rasham'nu
hit'rasham'tem
hit'rashemu
hit'rasham'tenn
hit'rashemu

Будущее

et'rashem

Муж.

tit'rashem
yit'rashem

Жен.

tit'rashemi
tit'rashem
nit'rashem
tit'rashemu
yit'rashemu
tit'rashem'nah
tit'rashem'nah

Повелительное наклонение

Муж.

hit'rashem
hit'rashemu

Жен.

hit'rashemi
hit'rashem'nah