Спряжение глагола לְהַחְכִּים (lehakh'kim) на иврите

Flag לְהַחְכִּים - מַחְכִּים [ lehakh'kim - makh'kim ]

Настоящее

Муж.

אני/אתה/הוא מַחְכִּים
makh'kim
אנחנו/אתם/הן מַחְכִּימִים
makh'kimim

Жен.

אני/את/היא מַחְכִּימָה
makh'kimah
אנחנו/אתן/הן מַחְכִּימוֹת
makh'kimott

Прошедшее

hekh'kam'ti

Муж.

hekh'kam'ta
hekh'kim

Жен.

hekh'kam'te
hekh'kimah
hekh'kam'nu
hekh'kam'tem
hekh'kimu
hekh'kam'tenn
hekh'kimu

Будущее

akh'kim

Муж.

takh'kim
yakh'kim

Жен.

takh'kimi
takh'kim
אנחנו נַחְכִּים
nakh'kim
takh'kimu
yakh'kimu
takh'kem'nah
takh'kem'nah

Повелительное наклонение

Муж.

hakh'kem
hakh'kimu

Жен.

hakh'kimi
hakh'kem'nah