Спряжение глагола לִסְחוֹב (lis'khov) на иврите

Flag לִסְחֹב לִסְחוֹב - סוֹחֵב [ lis'khov - sokhev ]
Flag нести; тащить; унести

Настоящее

Муж.

אני/אתה/הוא סוֹחֵב
sokhev
אנחנו/אתם/הן סוֹחֲבִים
sokhavim

Жен.

אני/את/היא סוֹחֶבֶת
sokhevett
אנחנו/אתן/הן סוֹחֲבוֹת
sokhavott

Прошедшее

sakhav'ti

Муж.

sakhav'ta
הוא סָחַב
sakhav

Жен.

sakhav'te
sakhavah
אנחנו סָחַבְנוּ
sakhav'nu
sekhav'tem
sakhavu
sekhav'tenn
sakhavu

Будущее

es'khav

Муж.

tis'khav
yis'khav

Жен.

tis'khavi
tis'khav
אנחנו נִסְחַב
nis'khav
tis'khavu
yis'khavu
tis'khavu
yis'khavu

Повелительное наклонение

Муж.

אתה סְחַב
sekhav
sakhavu

Жен.

sakhavi
sekhav'nah