Модель: לְהַחֱזִיר

 1. מַחֱזִיר - לְהַחֱזִיר
 2. מַחְזִיק - לְהַחְזִיק
 3. מַחְלִיף - לְהַחְלִיף
 4. מַחֱלִיט - לְהַחֱלִיט
 5. מַעְרִיךְ - לְהַעְרִיךְ
 6. מַעְנִיק - לְהַעְנִיק
 7. מַעְלִיב - לְהַעְלִיב
 8. מַעְמִיד - לְהַעְמִיד
 9. מַעְסִיק - לְהַעְסִיק
 10. מַעְנִישׁ - לְהַעְנִישׁ
 11. מַחְלִיק - לְהַחְלִיק
 12. מַעֱלִים - לְהַעֱלִים
 13. מַחֱמִיץ - לְהַחֱמִיץ
 14. מַחְלִים - לְהַחְלִים
 15. מַעֱתִּיק - לְהַעֱתִּיק
 16. מַעֱמִיס - לְהַעֱמִיס
 17. מַחֱמִיר - לְהַחֱמִיר
 18. מַחֱדִּיר - לְהַחֱדִּיר
 19. מַחְתִּים - לְהַחְתִּים
 20. מַחְרִים - לְהַחְרִים
 21. מַעְרִים - לְהַעְרִים
 22. מַעְרִיץ - לְהַעְרִיץ
 23. מַחְרִיד - לְהַחְרִיד
 24. מַחֱלִישׁ - לְהַחֱלִישׁ
 25. מַחֱטִיף - לְהַחֱטִיף
 26. מַעְצִים - לְהַעְצִים
 27. מַעֱדִּיף - לְהַעֱדִּיף
 28. מַחְרִיב - לְהַחְרִיב
 29. מַעְצִיב - לְהַעְצִיב
 30. מַעְשִׁיר - לְהַעְשִׁיר
 31. מַעֱמִיק - לְהַעֱמִיק
 32. מַחֱסִיר - לְהַחֱסִיר
 33. מַחֱשִׁיךְ - לְהַחֱשִׁיךְ
 34. מַעְפִּיל - לְהַעְפִּיל
 35. מַחְכִּים - לְהַחְכִּים
 36. מַחֱלִיד - לְהַחֱלִיד
 37. מַחֱרִיף - לְהַחֱרִיף
 38. מַחְנִיף - לְהַחְנִיף
 39. מַחְרִישׁ - לְהַחְרִישׁ
 40. מַחֱצִין - לְהַחֱצִין
 41. מַאֱדִּים - לְהַאֱדִּים
 42. מַעְלִיל - לְהַעְלִיל
 43. מַחֱנִיק - לְהַחֱנִיק
 44. מַחְכִּיר - לְהַחְכִּיר
 45. מַעֱתִּיר - לְהַעֱתִּיר
 46. מַהֱדִּיר - לְהַהֱדִּיר
 47. מַחֱוִויר - לְהַחֱוִויר
 48. מַחֱשִׁיד - לְהַחֱשִׁיד
 49. מַעְזִיב - לְהַעְזִיב
 50. מַעְרִיף - לְהַעְרִיף
 51. מַעֱגִּיל - לְהַעֱגִּיל